Ayurvedisk medisin

Ayurveda er ett av verdens eldste medisinske system som fortsatt er levende. Navnet betyr «kunnskap om livet» (ayus = liv og veda = kunnskap). Ayurvedisk medisin ser på hele mennesket, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. Blant de viktigste virkemidler i behandlingen og forebyggingen er endringer i livsstil og kosthold, herunder også bruk av urter, mineraler, oljer, osv.

Ifølge ayurveda er vi født med en bestemt, livsvarig kombinasjon av de ulike livsenergiene (doshaer). Om det oppstår en ubalanse i dette forholdet, blir vi syke. Ved behandling undersøker man hvordan personens grunnleggende konstitusjon er, og hvilke livsenergier som er ute av balanse.Man undersøker bla. blod, urin, spytt, osv.
 I tillegg til klassiske undersøkelsesmetoder benytter ayurveda spesielle metoder som:

  • ansiktsdiagnose
  • leppediagnose
  • neglediagnose
  • pulsdiagnose
  • tungediagnose
  • øyediagnose

Det vanligste er å gjennopprette balansen i livsenergien ved hjelp av behandlingsformer som meditasjon, diett, urter og livsstilsjusteringer. Hvis ubalansen er større, kan man anvende pancha karma (fem behandlinger). Det viktigste målet med pancha karma er å nøytralisere og eliminere giftstoffer fra kroppen.
 

Terapeut: Shruti Bhatia