Akupunktur

Akupunktur kommer fra Kina hvor det har blitt benyttet som behandlingsform i flere tusen år. Det finnes litterære referanser til akupunktur som skriver seg tilbake til ca. år 300 f.kr. Akupunktur er en del av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) som forankrer urtemedisin, massasje, kopping, helseøvelser; qigong og tai chi chuan, og diett-terapi.
 

Akupunktur er et ord som er avledet fra latin. Acus betyr nål og punktur betyr å stikke. Akupunktur heter Zhen Jiu på kinesisk, der Zhen betyr å stikke/nåle og Jiu betyr å brenne/varme.  Varmebehandling kalles moxibustion og varmekilden dannes fra å lage glør på den tørkede moxaplanten, som er i slekt med vår Burot, Artemisia vulgaris. Det er utviklet elektrisk moxa. Moxa tilfører huden, musklene og kroppen en behagelig varme og beveger livsenergien rundt i kroppen.   

Gjør akupunktur vondt?

I akupunkturbehandling benyttes særdeles tynne, sterile, engangsnåler laget av kirurgisk stål. Akupunkturnåler har ulik lengde alt etter hvor på kroppen de skal benyttes. Nålene penetreres raskt gjennom det ytterste hudlaget på en slik måte at det ikke skal gjøre vondt. Deretter føres nålen langsomt inn til selve akupunkturpunktet og da er det viktig å kjenne nålefølelsen, DeQi . Nålefølelsen oppleves individuelt, men er beskrevet som lett verking, prikking, nummenhet eller spreng. Intensiteten kan variere fra gang til gang, avhengig av dagsform og labilitet. Den kan være kortvarig, eksistere kun i det øyeblikk punktet aktiviseres for så å forsvinne, eller den kan komme og gå under selve behandlingen som vanligvis varer i 20 minutter. Enkelte ganger, f.eks. i forbindelse med smertebehandling, kan det kobles svak elektrisitet til nålene, dette kalles elektroakupunktur (EA). EA vil oppretthodele nålefølelsen under hele behandlingen.

Hvordan behandler en med akupunktur?

Akupunkturbehandlingen tilrettelegges i forhold til den enkeltes allmenntilstand og energiubalanse. Den individuelle ubalanse avgjør hvilke akupunkturpunkter som benyttes og hvor mange behandlinger som er nødvendig.

TKM mener at mennesekt består av energikanaler eller meridianer som transporterer livsenergien rundt til alle organer og til hele kroppen. Energisirkulasjonen kan komme i ubalanse; den kan stagnere eller akkumulere seg, eller bli drenert slik at det dannes et underskudd av energi. Kroppens energitilstand avspeiles i pulsens ulike kvaliteter og i tungens utseende. Tungekroppen og tungebeleggets form, farge og konsistens  avleses og bidrar til å fastsette hvilke energier som er i ubalanse.
 
 Ubalanse kan oppstå på bakgrunn av arvelige faktorer, eller som en følge av det livet en har levd; traumer, påkjenninger, dårlig kosthold, miljøfaktorer. Det kan være en kombinasjonen av flere årsaker.  Et balansert kosthold tilstrekkelig hvile og mosjon, samt et godt miljø er viktige for å ta vare på den medfødte energien, og styrke de mulighetene vi har.
 

Hva kan akupunktur brukes til?

Akupunktur kan i prinsippet brukes ved alle slags plager. I noen tilfeller vil ikke målet for akupunkturbehandlingen være å kurere, men å lindre/heale, og gi bedret livskvalitet. Akupunktur kan brukes sammen med annen behandling. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har laget en liste over tilstander  der akupunktur er egnet som behandlingsmetode.

Brukererfaringer 

Publikasjoner

Artikler

Artikler om akupunktur og relaterte emner.

Brosjyrer

Brosjyrer om enkelte emner innen akupunkturbehandling

Lenker

Anbefalte lenker

Mediaomtale

Referanser på Internett om akupunktur mm.

Bilder av akupunkturbehandling