Kvinnelig infertilitet og akupunktur

 

av Oddveig Birkeflet

 

Akupunktør NAFO, Kandidat i Sykepleievitenskap, PhD student

 

Kvinnelig infertilitet

Infertilitet er i følge Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) uteblitt graviditet etter to års normalt samliv (Maciocia, 1998), medisinsk definisjon: - ett års regelmessig samliv uten oppnådd graviditet (The Merck Manual, 1987). 10 % av norske kvinner er barnløse (Noack, 1992, Sundby, Schei, 1996). Medisinsk behandling: Infertilitetsutredning foretaes etter 1-1½ års samliv med barneønske. Uforklarlig infertilitet utgjør 15 % av infertilitetsårsakene. Disse tilbyes In Vitrofertilisering (IVF) hvor det oppnåes ca. 20-30 % graviditeter pr. forsøk (Molne, Åbyholm, 2000). Fra 1988 til 1999 er det gjort 32.207 ”prøverørsforsøk”, det er født 5.420 barn (HD – St.meld. nr. 14, 2001-2002). Resultatene fra IVF-behandlingen har de siste 4-5 år stoppet opp, og det undersøkes nå om akupunktur kan bedre disse resultatene (http://www.dadlnet.dkufl/). Privatklinikker i Danmark tilbyr tre IVF-behandinger for 40.000 kroner. I Norge risikerer barnløse par å måtte ut med 100.000 kroner (Tjersland, 2002). Deler av behandlingen dekkes av folketrygden. Bivirkninger ved hormonbehandling i forbindelse med IVF-forsøket, er bl.a. humørsvingninger, hetetokter og hodepine (www.helse-bergen.no/).

 

Akupunktur

Akupunktur benyttes hyppig ved kvinnelig infertilitet (Ot.prp.nr. 27, 2002-2003), og er et av de mest brukte alternative tilbud i Norge (Sundar, 2002). Fertilitetsklinikken mener akupunktur utvilsomt kan være til hjelp for noen (http://www.ivf.no/info/alt.htm). Akupunktur er forankret TKM. Tynne nåler injiseres i akupunkturpunkter beliggende på energikanaler/meridianer som sirkulerer energi til hele kroppen. Akupunktur behandler ubalanse i energisirkulasjonen. Meridianen/e i ubalanse identifiserer en akupunkturdiagnose, som fastsetter behandlingsopplegget (Heyerdahl, Lystad, 1991, Kaptchuk, 1987). Det er definert 8 akupunkturdiagnoser og behandlingsprinsipper ved kvinnelig infertilitet (Maciocia, 1998). Akupunktureffekt forklares medisinsk gjennom stimulering av nerveimpulser, frigjøring av endorfiner, og ved påvirkning av hormonsystemet (Heyerdahl, Lystad, 1991).

 

Forskning som er gjort på akupunktur og infertilitet

Akupunktur fremmer eggløsning

34 kvinner som led av eggløsningsforstyrrelse ble behandlet med akupunktur. Behandlingen gikk ut i fra Tradisjonell Kinesisk Medisinsk teori, og punktene: Ganshu UB 18, Shenshu UB 23, Guanyuan Ren 4, Zhongji Ren 3 og Sanyinjiao Sp 6 ble brukte med formål om å styrke Lever og Nyre. Gjennom Chong- og Ren-kanalene ble Uterus ernært for å justere kvinnenes hypofyse-ovarie aksefunksjon og for å gjenopprette eggløsning. Det ble gitt gjennomsnittelig 30 behandlinger. Resultatene viste bedring i kvinnenes symptomer og at akupunktur kan heve progesteronnivået og justere FSH, LH og E2 i to retninger, dvs å få hormonene til normalnivå. Akupunktur justerte endokrin funksjonen for den fruktbare- og fysiologiskeakse hos kvinner, og derigjennom stimuleres eggløsning (Mo et al, 1993).

 

Etter elektroakupunkturbehandling for å fremme eggløsning hos kvinner med kronisk manglende eggløsning, øket serum FSH, LH og follikkel størrelse. Elektroakupunktur ble brukt på Ren 3, 4, Extra 16 (Yu, Zheng og Ping, 1989).

 

Det er undersøkt om Kinesisk urtemedisin kombinert med akupunkturbehandling for å styrke Nyrene, kan ha effekt ved manglende eggløsning og infertilitet. 29 kvinner ble behandlet i 1-3 måneder. Studien konkluderer med at kombinasjonen urter og akupunktur har god effekt i behandling av infertilitet ved manglende eggløsning, særlig for de som har høyt innehold av endometrie progesteron reseptorer (Tian, Xie og Wang, 1998).

 

Øre akupunktur kan være et alternativ ved kvinnelig infertilitet

45 infertile kvinner hvor 27 led av menstruasjon med lange intervaller og 18 av luteralunderskudd, ble behandlet med øreakupunktur. Resultatene ble sammenlignet med 45 kvinner som fikk hormonbehandling. Kvinnene som fikk øreakupunktur oppnådde 22 graviditeter, 11 etter akupunktur, 4 spontant og 7 etter egnet medisinering. Kvinner med hormonbehandling oppnådde 20 graviditeter, 5 spontant og 15 etter behandling. Bivirkninger ble bare observert under hormonbehandling. Konklusjonen var at øre akupunktur kan være et alternativ for kvinnelig infertilitet som skyldes hormonelle ubalanser (Gerhard og Postneek, 1992).

 

Akupunktur bedrer graviditetsraten ved IVF behandling

Effekten av akupunktur på graviditetsraten etter assistert befruktning, ble evaluert ved å sammenligne en gruppe som fikk akupunktur rett før og etter embryotransfusjon med en kontrollgruppe som ikke fikk akupunktur. 160 kvinner ble fordelt på to grupper. 80 kvinner fikk akupunktur 25 minutter før og etter embryotransfusjon. Punkter brukt før embryotransfusjon: Pc 6 Neiguan, Sp 8 Diji, Liv 3 Taichong, Gv 20 Baihu, Li 4 Hegu. Etter transfusjon: St 36 Zusanli, Sp 6 Sanyinjiao, Sp 10 Xuehai, Co 4 Hegu. I tillegg brukte de øreakupunktur både før og etter embryotransjfusjon: Shenmen nr 55, Zhigong nr 58, Neifenmi nr 22.  De 80 kvinnene i kontrollgruppen fikk ingen støttebehandling, men fikk ligge i 25 minutter etter embryotransfusjon. Graviditet ble bekreftet 6 uker etter embryotransfusjon gjennom ultralyd som påviste fostersekk. Resultatene viste at 42,5 % i akupunkturgruppen mot 26,3 % i kontrollgruppen ble gravide. Konklusjon er at akupunktur virker til å være et nyttig verktøy for å bedre graviditetsraten etter kunstig befuktning (Paulus et al, 2002).

 

En svensk studie undersøkte den smertestillende effekten av en paracervical blokk (PCB) i kombinasjon med enten elektroakupunktur (EA) eller intravenøs alfentanil under egguthenting. 150 kvinner som fikk IVF ble randomisert til å få enten PCB + EA eller PCB + alfentanil. EA gruppen hadde foruten en like god smertelindring også signifikant høyere implantasjonsrate og levende fødte barn sammenlignet med Alfentanil gruppen (Stener-Victorin et al, 1999).

 

Det er dokumentert at elektroakupunktur (EA) bedret blodgjennomstrømningen i livmoren (Stener-Victorin et al, 1996).

 

Akupunktur kan ha effekt ved eggstokk/egglederbetennelse

136 kvinner med eggleder-eggstokkbetennelse fikk akupunkturbehandling, og det ble konkludert at akupunktur kan sammenlignes på lik linje med annen medisinsk behandling av denne tilstanden (Titova et al, 1991).

 

Litteraturliste

 

Beer, AM., Ostermann, T. (2003). On the use of classical naturopathy and complementary medicine procedures in hospitals and clinics practicing gynecology and obstetrics in Germany. Results of a questionnaire survey. Gynecol Obstet Invest, 55(2), 73-81.

 

Chang, R., Chung, PH., Rosenwaks, Z. (2002). Role of acupuncture in the treatment of female infertility. Fertil Steril 78(6), 1149-53.

 

Deadman, P., Mazin, A. (1998). A Manual of Acupuncture. London: Journal of Chinese Medicine Publications.

 

Gerhard, I., Postneek, F. (1992). Auricular acupuncture in the treatment of female infertility. Gynecol Endocrinol, 6, (3): 171-81.

 

HD – St.meld. nr. 14 (2001-2002). http://odin.dep.no/

 

Heyerdahl, O., Lystad, N. (1991). Lærebok I akupunktur. Oslo: Tano.

 

Jin, W. (1999). Diagnosis of Sterility and its Traditional Chinese Medicine Treatment. Jinan, PRC: Shandong Science and Technology Press.

 

Kaptchuk, T. (1987). Chinese Medicine. The Web that has no Weaver. London: Rider.

 

Lyttleton, J. (2004). Treatment of infertility with Chinese medicine. London: Churchill Livingstone.

 

Maciocia, G. (1998). Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine. London: Churchill Livingstone.

 

Mo, X., Li, D., Pu, Y. Xi, G., Le, X., Fu, Z. (1993). Clinical studies on the mechanism for acupuncture stimulation of ovulation. J. Tradit Chin Med, 13, (2): 115-9.

 

Molne, K. og Åbyholm, T. (2000). Det infertile par. I Red.: Bergsjø, P., Maltau, J.M., Molne, K., Nesheim, B-I. (2000). Gynekologi. Oslo: Gyldendal akademisk. S-174-189.

 

Noack, T. (1992). Infertility and unwanted childlessness. An increasing problem? Tidsskr Nor Laegeforen, 30;112(3):337-40.

 

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

 

Paulus, WE., Zhang, M., Strehler, E., El-DAnasouri, I., Sterzik, K. (2002). Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertil Steril, 77(4):721-4.

 

Stener-Victorin, E., Waldenstrom, U., Andersson, SA., Wikland, M. (1996). Reduction of blood flow impedance in the uterine arteries of infertile women with electro acupuncture. Hum Reprod, 11, (6): 1314-7.

 

Stener-Victorin, E., Waldenström, U., Nilsson, L., Wikland, M., Janson, P.O. (1999). A prospective randomised study of electro-acupuncture versus alfentanil as anaesthesia during oocyte aspiration in in-vitro fertilization. Human Reproduction 14, 10, 2480-2484.

 

Stener-Victorin, E. (2002). http://www.icmart.org/icmart02/abstracts/10.html

 

Sundar, T. (2002). Forskningen innen alternative medisin må styrkes. Tidsskr Nor Lægefoen 9, (122): 960-961.

 

Sundby, J., Schei, B. (1996). Infertility and subfertility in Norwegian women aged 40-42. Prevalence and risk factors. Acta Obstet Gynecol Scand, 75(9):832-7.

 

Tian, D., Xie, X., Wang, B. (1998). Study on relationship between ovulation inducing effect of drugacupuncture and endometrial contents of estradiol receptor and progesteronredeptor. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 18, (4): 225-6, 240.

 

The Merck Manual. Fifteenth edition – 1987. USA: Merck & CO., INC.

 

Titova, NG., Khashukoeva, AZ., Korneev, BM. (1991). Acupuncture therapy in the comprehensive treatment of salpingo oophoritis. Akusherstvo I Ginekologiia, 6, 44-7.

 

Tjersland, E. (2002). http://www.bt.no/innenriks/article.jhtml?articleID=76134

 

Yu, J., Zheng, HM., Ping, SM. (1989). Changes in serum FSH, LH og ovarian follicular growth during electroacupuncture in induction of ovulation. Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 9, (4): 199-202, 195.