Akupunktur bare placebo, eller fremtidens terapeutiske placebo?

Akupunktur bare placebo, eller fremtidens terapeutiske placebo?

Oddveig Birkeflet, 2017

Placeborespondenter har i medisinens historie blitt vurdert som uintelligente, og fremdeles forbindes placebo- effekt med at lettlurte mennesker får effekt av en uvirksom behandling. Nå viser det seg tvert i mot at det er nødvendig med en intakt hjerne for å kunne respondere på placebo. Gener som tilrettelegger for placeborespons kan påvises gjennom biomarkør. Noen sykdomsgrupper responderer bedre på placebo, og kan trenes opp til placeborespons for å substituere medisinering. Medisinere ser nå at det er aktuelt å benytte menneskenes iboende helbredelseskraft. Akupunktur har alt som skal til for å benytte denne kraften. Kanskje er akupunktur fremtidens terapeutiske placebo?

Les artiklen i sin helhet (pdf):  Akupunktur bare placebo