Kronikk: Kampkunst, kampsport eller religion

Kronikk: Kampkunst, kampsport eller religion

Kulturgrunnlaget bak mange asiatiske kampsystemer er ikke forstått og kolliderer med vestlige verdinormer.  Kronikken belyser en underliggende årsak til den pågående konflikten mellom Kampsportsforbundet og Norsk Karateforbund om rettigheter til medlemskap i World Karate Federation (WKF), som ikke har kommet frem i Dagbladet, NRK og VG’s omtale av konflikten.  Informasjonen er også relevant for alle som trener, ønsker å begynne – og ikke minst foreldre til barn/ungdom som starter på Asiatisk kampsport. Kronikk: Budo-Idrett og Demokrati